Advertentie


Wilt u gebruik maken van mijn provisievrije bemiddeling van uw verblijf?


Geen probleem, u hebt hierbij de mogelijkheid om via het internet en mijn pagina uw verblijf aan te bieden. Daarvoor behoeft u niet veel te doen, u laadt de vragenlijsten hieronder (binnen enkele seconden), vul deze zo goed mogelijk in en stuur het daarna per email, fax of per brief aan mij terug.
De vragenlijsten kunt u door middel van een tekstverwerkingsprogramma (b.v. Word) op de computer invullen. U kunt het echter ook laden, printen en daarna invullen.
Als u over goede foto´s van uw verblijf beschikt, die ook gepubliceerd zullen worden, stuurt u mij dan alles tegelijk met de post.
Als u geen foto´s hebt is het geen probleem, deze zal ik zonder kosten voor u maken.


Wat kost de bemiddelingsopdracht ?

Mijn prijzen zijn jaarprijzen, alles inclusief.
Het zijn getrapte prijzen naar het aantal verblijven.
U krijgt nadat uw reclame gereed is een rekening en kunt eenvoudig betalen op een rekening in Duitsland.


Algemene Voorwaarden

1. Reclameopdracht, bemiddelingsstatus
2. Aansprakelijkheids zaken
3. Inhoud van derden
4. Bescherming van gegevens
5. Slotbepalingen

1.Reclameopdracht, bemiddelingsstatus van ameland-tips

1.1 ameland-tips is zelf geen reisaanbieder en stelt uitsluitend tegen vergoeding zijn Internetwebsite ter beschikking voor het aanbieden van vakantieverblijven op Ameland.

1.2 Een aan ameland-tips gerichte reclameopdracht (ongeacht welke vorm) wordt pas als aangenomen geacht als de opgave op een passende wijze, conform de aanvraag op ameland-tips gepubliceerd wordt.ameland-tips.de behoudt zich het recht voor om ten allen tijde, zonder opgave van reden, reclame opdrachte te weigeren. In het geval dat een opdracht geweigerd wordt zal ameland-tips de aanvrager hierover informeren.

1.3 ameland-tips behoudt zicht het recht voor een reclame opdracht slechts uit te voeren nadat wij ons een beld hebben kunnen vormen van het aangeboden object. Daarvoor wordt het object regelmatig door ameland-tips bezocht en bekeken.Een bewust onjuiste opgave van de inrichting van het verblijf, de situatie, etc. geeft ameland-tips het recht om ook achteraf de overeenkomst te beëindigen. Wordt een overeenkomst achteraf beëindigd als gevolg van onjuiste opgave, dan vindt er geen terugbetaling plaats van reeds betaalde bedragen.
Wij verlinken uit principe niet naar websites van andere verhuurbemiddelaars. Aanvragen van gasten moeten naar een geldig privé mailadres verzonden kunnen worden.

1.4 Een verwijdering op andere gronden kan plaatsvinden bij: het niet betalen van de rekening / onjuiste opgave in het aanmeldingsformulier / klachten van de gasten met betrekking tot de netheid en inrichting / bijkomende kosten die niet in de opgave vermeldt zijn. In alle gevallen volgt een onmiddellijke verwijdering zonder terugbetaling van eventueel betaalde bedragen.

1.5 De met Ameland-tips afgesloten reclame overeenkomst geldt voor de looptijd van 12 maanden (vanaf de eerste publicatie) en wordt na deze periode automatisch verlengt met wederom 12 maanden, indien deze niet 4 weken voor het verstrijken van de einddatum schriftelijk word opgezegd.
Circa 4 weken voor het verstrijken van de einddatum ontvangt u een factuur voor wederom een periode van 12 maanden, die binnen de vermelde betalingstermijn op onze rekening dient te worden bijgeschreven.
Indien uw accommodaties tussentijds wordt verkocht vind geen restitutie van de betaalde reclamegelden plaats en dient alsnog schriftelijk te worden opgezegd.

1.6 Als om reden van niet betalen / onjuiste betaling de aanmelding verwijderd is, die later opnieuw aangebracht moeten worden, berekent ameland-tips.de een onkostenvergoeding van 50 Euro per reclame opdracht.
Het opnieuw aanbrengen volgt pas na de betaling van de onkosten.

1.7 ameland-tips.de behoudt zich het recht voor om tot de betaling van de eerste rekening alle gegevens van de opgave te verwijderen of onzichtbar te maken.
De gegevens worden pas na betaling van de rekening zichtbaar gemaakt.

2. Aansprakelijkheids bepalingen

2.1 ameland-tips is slechts aansprakelijk voor opzettelijke schade, die door ons of bij het uitvoeren van de bemiddeling veroorzaakt zijn.

2.2 In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid uitgesloten, hetgeen in het bijzonder geldt voor de handelingen van de verhuurder. ameland-tips ist eveneens niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van het verblijf op het moment van de boeking of voor de levering van het geboekte verblijf.

2.3 Obgeacht voorgaande bepalingen zijn wij niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van feiten die niet met deze bepalingen overeenstemmen bij het gebruik van de website. Overigens wijzen wij erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor schades als gevolg van handelingen die iet door ons of betrokken derden veroorzaakt zijn.

3. Inhoud van derden

3.1 Bij het omzetten naar deze website gaan wij uit van de opgave die door derden, in het bijzonder de verhuurders, ter beschikking word gesteld ("Inhoud van derden"). Omdat het voor ons niet mogelijk is om deze inhoud te controleren, nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan. Dit geldt in het bijzonder voor de productbeschrijving en het verhuuroverzicht.

3.2 Dat geldt eveneens voor externe links in de website. Met deze externe links komt u rechtstreeks op websites van derden. ameland-tips heeft geen verplichting om de inhoud daarvan de controleren.

3.3 Wij nemen derhalve voor de inhoud van derden geen enkele verantwoordelijkheid. Wij behouden ons echter het recht voor, gepaste stappen te ondernemen, om ongewenste inhoud van derden te blokkeren, zodra wij daar kennis van krijgen.

4. Bescherming van gegevens

4.1 U wordt overeenkomstig § 33 BDSG, § 3 Abs. 5 TDDSG und § 12 Abs. 6 MDStV erop gewezen, dat uw email opgaven, die u in het kader van een aanvraag tot de afhandeling van de zaken van het contract (in het bijzonder naam en adres) door ameland-tips.de en door de verhuurder wordt bewaart. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld en na beëindiging van de huurperiode verwijderd.

5. Slotbepalingen

5.1 Dit verdrag is gebaseerd op het Duitse rechtsysteem. Uitsluitend bevoegde rechtbanken handelen over alle eventuele problemen bij een zitting van ameland-tips met een daadwerkelijke klant.
5.2 Indien ten gevolge van het algemeen geldende recht, ergens in deze overeenkomst zaken ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, mede in acht nemende de hierboven genoemde verklaringen van aansprakelijkheid bepalingen, dan wordt de ongeldige of niet uitvoerbare bepaling gewijzigd in een geldige, uitvoerbare bepaling die het dichtst in de buurt komt van de oorspronkelijke bepaling. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven daarbij ongewijzigd.
5.3 amland-tips ontvangt van elke mail aan U een kopie; deze worden voor statistieke doeleinden gebruikt.

Aard van het onderkomen Prijs p. jaar
geen bijkomende kosten
Privéverhuurder
per onderkomen
€ 65
voor elk
volgend onderkomen
€ 65
meer dan
3 onderkomens
VHB-speciale prijs
camping € 90
hotels een pensioen € 125
groepsonderkomens € 135
Caravan/Chalet € 65
Bedrijven
bv. restaurants, café, supermarkt
fietsverhuur, winkel etc.
€ 60

Wir nutzen Cookies auf unserer Website um diese laufend fr Sie zu verbessern. Mehr erfahren